ZUS bez granic

Co z ubezpieczeniem?

Jak wygląda ubezpieczenie Pana Janusza, który pracował już chyba we wszystkich europejskich krajach?