ZUS bez granic

porady

Czekamy na Państwa pytania!

Czekamy na Państwa pytania!

Pytanie nr 1: Pracuję we Włoszech.W tym roku, zgodnie z polskim prawem emerytalnym, mogę składać wniosek o emeryturę (we wrześniu skończyłam 61 lat). Jak będzie naliczana moja emerytura? We Włoszech mam udokumentowane okresy pracy od 2002 roku. I kiedy mogę dokładnie składać wniosek?

Odpowiedź:
W Pani przypadku może Pani uzyskać polską emeryturę za okresy pracy w Polsce i włoską emeryturę za okresy pracy we Włoszech. Wniosek o polską emeryturę można zgłosić z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce, natomiast wniosek o emeryturę włoską, z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego obowiązującego we Włoszech, który aktualnie wynosi 65 lat. Emerytura polska zostanie obliczona na podstawie składek ubezpieczeniowych opłaconych w Polsce. Ważne jest przy tym to, że aby uzyskać polską emeryturę trzeba rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą włoskim. Po uzyskaniu emerytury można ponownie się zatrudnić, a osiągane wynagrodzenie w żaden sposób nie wpływa na polską emeryturę.


Pytanie nr 2: Pracuję od 8 lat we Włoszech. Od 5 miesięcy jestem na chorobowym. Gdzie powinienem się starać o rentę?

Odpowiedź:
Oczywiście z tytułu zatrudnienia we Włoszech może Pan ubiegać się o rentę włoską. Jeżeli przedtem pracował Pan w Polsce, może Pan ubiegać się również o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy. W takim przypadku wniosek o rentę włoską i polską może Pan zgłosić w INPS, do którego dołączyć należy informację o okresach zatrudnienia w Polsce na unijnym formularzu E207PL, który dostępny jest w placówkach INPS.


Pytanie nr 3: Mieszkam w Szwecji na stałe od 13 lat i pracuję oczywiście. W Polsce pracowałam 13 lat. Jak będzie wyglądała moja emerytura z Polski?

Odpowiedź: Jeżeli była Pani ubezpieczona w Polsce, z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce uzyska Pani prawo do emerytury. W przypadku osób urodzonych po 31.12.1948 r. prawo do emerytury nie jest uzależnione od długości przebytego okresu ubezpieczenia, a wysokość tego świadczenia uzależniona jest od kwoty składek zewidencjonowanych na  koncie ubezpieczeniowym oraz od kapitału początkowego za okresy zatrudnienia przed 1999 rokiem.
Świadczenia, które można uzyskać na podstawie polsko-amerykańskiej umowy

Świadczenia, które można uzyskać na podstawie polsko-amerykańskiej umowy

Jeśli pracujesz w Wielkiej Brytanii, to tu podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Jeśli pracujesz w Wielkiej Brytanii, to tu podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Jeśli pracowałeś w kilku państwach członkowskich UE możesz uzyskać emeryturę z każdego z tych państw

Jeśli pracowałeś w kilku państwach członkowskich UE możesz uzyskać emeryturę z każdego z tych państw

Dni Poradnictwa dla Polaków zamieszkałych w Holandii – jakie informacje można usyskać

Dni Poradnictwa dla Polaków zamieszkałych w Holandii – jakie informacje można usyskać

Emerytury i renty z USA otrzymywanie przez osoby pobierające polskie emerytury lub renty nie wpływają na wysokość tych świadczeń

Emerytury i renty z USA otrzymywanie przez osoby pobierające polskie emerytury lub renty nie wpływają na wysokość tych świadczeń

Kogo nie dotyczy redukcja amerykańskich świadczeń

Kogo nie dotyczy redukcja amerykańskich świadczeń

Jeżeli pracowałeś w Polsce przed 1 stycznia 1999 r. do ustalenia emerytury powinieneś przedłożyć w ZUS niezbędne dokumenty

Jeżeli pracowałeś w Polsce przed 1 stycznia 1999 r. do ustalenia emerytury powinieneś przedłożyć w ZUS niezbędne dokumenty

Międzynarodowe poradnictwo emerytalno-rentowne

Międzynarodowe poradnictwo emerytalno-rentowne

Międzynarodowe poradnictwo ZUS – Włochy, Kanada/USA

Międzynarodowe poradnictwo ZUS – Włochy, Kanada/USA